Cadrul Legal (Vitivinicol)

Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" Download


Legea viei şi vinului nr. 57- XVI din 10 martie 2006 unde sînt specificate noţiunile, condiţiile şi particularităţile producerii vinurilor şi a produselor pe bază de vin cu DOP şi IGP; Download


Legea Nr. 451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate Download


Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate Download


Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice


Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.05.2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”


Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse;


Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 05.07.2010 de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate.


Standard Moldovean SM 84 - Strugurii proaspeţi recoltaţi manual, destinați prelucrării industriale. Condiţii tehnice.


Standard Moldovean SM 117:2007 Vinuri de struguri şi vinuri materie primă de struguri tratate, în care se reglementează caracteristicile de calitate ale vinurilor cu IGP şi DOP.


Standard Moldovean SM 118:2007 - Vinuri de struguri şi vinuri materie primă de struguri tratate. Condiţii tehnice.


Standard Moldovean SM 154 : 2007 „Vinuri de struguri speciale efervescente şi spumante. Condiţii tehnice generale”.


Standard Moldovean SM 278:2010/A1:2011 ”Vinuri de struguri speciale efervescente, petiante, perlante şi spumoase. Condiţii tehnice generale”


Standard Moldovean SM 278:2010/A1:2011 ”Vinuri de struguri speciale efervescente, petiante, perlante şi spumoase. Condiţii tehnice generale”


Standard Moldovean SM 206:2011 „Material de înmulţire viticol” Condiţii tehnice generale”


Standard Moldovean SM 303:2011”Vinuri materie primă de struguri brute seci pentru distilare. Condiţii tehnice”


Ordinul nr. 105 din 10 iunie 2011 privind aprobarea delimitării ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată


Ordinul nr. 128 din 08 iulie 2011 cu privire la aprobarea (omologarea) caietelor de sarcini pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică şi cu denumire de origine protejată


Ordinul nr. 129 din 08 iulie 2011 cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică şi cu denumire de origine protejată


Ordinul nr. 188 din 12 octombrie 2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Ştefan Vodă”


Ordinul nr. 215 din 28 decembrie 2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Codru”


Ordinul nr. 50 din 4 aprilie 2012 privind aprobarea delimitării ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu denumire de origine protejată


Ordinul nr. 51 din 4 aprilie 2012 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Valul lui Traian”


Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP")


Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului de modificare a R (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole


Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei de stabilire a unor norme de punere în aplicare a R (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole


Regulamentul (CE) nr. 510/2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1791/2006.