Despre Proiect

 
PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI
Asistență tehnică și finanțare pentru sectorul de creștere și procesare a produselor horticole:
 
CE PREZINTĂ PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI?
Livada Moldovei este o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova care la rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante. Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de creditare a devenit operațională în anul 2016 și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționale și suport tehnologic gratuit.
 
CINE POT FI BENEFICIARI?
Persoanele juridice care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități conexe.
 
SECTORUL HORTICOL în contextul proiectului Livada Moldovei:
·         Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
·         Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
·         Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul ...
·         • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.
 
 
CARE SUNT ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE ?
Orice investiție în sectorul horticol!
(Cu excepția Achiziționarea terenurilor)
 
Cateva exemple
·         Revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor suprafețe (fructe, pomușoare, struguri de masă și tehnici, nuci, lavanda);
·         Înființarea pepinierelor;
·         Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare;
·         Procurarea de mașini și echipamente pentru prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului;
·         Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină/ anti ploaie;
·         Construcția serelor (fie fără încălzire, fie cu sisteme de încălzire bazate pe surse de energie regenerabilă);
·         Procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor și legumelor (depozite frigorifice, uscătorii, producerea sucurilor, gemurilor, pastei de fructe, producerea vinurilor, distilarea, fabricarea produselor alimentare care conțin fructe și legume);
·         Construcția sau renovarea halelor de producere;
·         Panouri fotovoltaice pentru pompare, depozite frigorifice, încălzire;
·         Construcția de spații de cazare și de catering pentru agroturism;
·         Camioane frigorifice pentru transportul fructelor și legumelor în stare proaspătă;
·         Comercializarea fructelor, legumelor si florilor.
 
 
 
CE AVANTAJE OFERIM?
 
·         Facilități fiscale: aplicarea cotei 0 a TVA;
·         Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;
·         Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
·         Perioadă de grație de până la 4 ani
·         Rata dobânzii competitivă (4-5% pentru credite în EUR, 7-8% pentru creditele în MDL);
·         Suma minimă a creditului – 5000 EUR
·         Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);
·         Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul B.C. Mobiasbancă);
·         Posibilitatea procurării echipamentului la mâina a doua (vechime de până la 10 ani);
·         Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;
·         Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării;
·         Suport tehnologoc gratuit (experți naționali și internaționali).
 
Ce trebuie DE avUT în vedere atunci când solicitați un împrumut
·         Ponderea de finanțare: Până la 50% din costurile totale de investiții.
·         Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea "Formularului de participare UIP" și 3 ani după). De asemenea, costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, arenda terenului și valoarea terenului propriu sunt considerate contribuție proprie.
·         Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).
·         Gajul trebuie să acopere 130% din credit. Cu toate acestea, printr-o scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM (care colaborează cu ProCredit Bank și Comertbank ca bănci participante), mărimea garanției poate fi redusă la 75%. Mai mult decât atât, Mobiasbanca oferă un mecanism de garantare a creditelor. Pentru partea din credit asigurată de mecanismele de garantare, rata dobânzii poate crește cu 1 până la 2% anual.
 
 
CUM POATE FI COMBINAT  CREDITUL DE LA LIVADA MOLDOVEI CU ALTE FINANȚĂRI sau  GRANTURI
 
·         Contribuția proprie poate fi asigurată și din subvenții acordate de AIPA sau alți donatori.
·         AIPA (aipa.gov.md) oferă o schemă de granturi pentru tineri (18-35 ani) și femei în care 75% din subvenție este acordată în avans pentru investiții în sere, livezi și instalații / echipamente post-recoltare (până la 65% din din valoarea totală a investiției pentru investiții de până la 1 mil. lei);
·         MAC-P (www.capmu.md) oferă granturi pentru grupurile înregistrate de producători agricoli din sectorul horticol (până la 50% din investiția în infrastructura post-recoltare, dar nu mai mult de 350.000 USD);
·         APM / USAID (https://www.facebook.com/agricultura.performanta/) oferă granturi pentru investiții ce pot crește valoarea adăugată a pomușoarelor, strugurilor de masă și a legumelor (50-100% din investiție).
 
principalele etape ale procesului de aplicare
1.     Solicitantul prezintă formularul de participare personal către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului, Calea Basarabiei 18, etajul 2, Chișinău). Formularul de participare poate fi descărcat de pe pagina web a proiectului livada-moldovei.md.
2.     Solicitantul prezintă cererea de creditare la una din băncile comerciale participante (a se vedea mai jos lista băncilor participante).
3.     Solicitantul completează un plan de afaceri simplificat (șablon disponibil pe pagina web a UIP) și îl prezintă împreună cu oferte comerciale pentru investițiile planificate către UIP.
4.     UIP verifică eligibilitatea și contribuția solicitantului și emite un aviz de eligibilitate, care este apoi confirmat de BEI.
5.     Solicitantul pregătește întregul dosar de aplicare, inclusiv planul de afaceri pentru investiția planificată, în conformitate cu cerințele băncilor comerciale participante.
6.     Examinarea și aprobarea proiectului investițional de către:
1.     Banca comercială locală (pentru cererile de credit) sau compania de leasing (pentru cererile de leasing)
2.     Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) din cadrul Ministerului de Finanțe (doar pentru cererile de creditare)
3.     Banca Europenă de Investiții (BEI)
 
CARE SUNT BĂNCILE PARTICIPANTE
Componenta de creditare
B.C. „Mobiasbancă” S.A.
B.C. „Energbank” S.A
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
B.C. „Comerțbank” S.A.
 
Componenta de leasing:
B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
 
SUPORT PENTRU ANTREPRENORI PE PARCURSUL PROCESULUI DE APLICARE
Denumirea companiei
Adresa
Persoana de contact
Telefon
Proconsulting
Chisinau, Petru Movilă, 23/9
Anatolie Palade
022 221057
079 922585
MEGA
Chisinau, Petricani, 21, of. 305
Vasile Zagorodniuc
022 317370
079 507432
OBD Group
Chisinau, Calea Ieșilor, 10, of. 307
Alexandru Bădărău
060 040033
079 559733
Eficient Consulting
Chisinau, A. Hajdeu, 94/1, of. 1
Nicolae Lungu
022 540462
069 154311
Gateway & Partners
Chisinau, Sfatul Țării 27, of.43
Andrei Crigan
069 380020
069 179187
Business Consulting Institute (BCI)
Chisinau, Eminescu, 27
Liviu Andriuță
022 855077 069 101520
Promo Terra
Chisinau, Bernardazzi, 53, oficiu 4
Efim Lupanciuc
022 278701 069 128008
Agroinform
Chisinau, Ștefan cel Mare, 123 V
Iurie Hurmuzachi
022 235601
069 104382
Alternative Internationale de Dezvoltare
Chisinau, Calea Ieșilor, 10s
Dumitru Croitoru
022 999950
079 549895
 
 
CONTACTE
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP):
Tel. 022 260903 (Departamentul de Creditare / Leasing)
Web: livada-moldovei.md
MD-2023 Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, et. 2.
 
Asistența Tehnică pentru Proiectul Livada Moldovei
Tel. 069 602570 (Radu Voicu)
MD-2023 Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, et. 5