Formulare și documente

                                             Etapele principale

intru obținerea finanțării a unui proiect investițional
in cadrul Proiectului “Livada Moldovei”

etapa

Descrierea etapelor

I

Depunerea Formularului de participare către Unitate

DESCĂRCAȚI FORMULARUL AICI   

II

Depunerea Cererii de creditare / finanțare în leasing către Banca Partenera/compania de leasing selectata de Beneficiar din lista celor aprobate in cadrul Proiectului. 

III

Elaborarea proiectului investițional de către Beneficiar în conlucrare cu Unitate și perfectarea  dosarului de creditare/leasing în conlucrare cu partener financiar selectat (cu prezentarea contractelor de achiziție pentru care se solicită finanțarea).

DESCĂRCAȚI MODELUL DE DESCRIERE AL PROIECTULUI INVESTIȚIONAL aici

IV-V

Emiterea de către Unitate a Avizului de eligibilitate a proiectului investițional propus spre finanțare.

IV-V

Examinarea si aprobarea proiectului investițional de către: banca comercială/compania de leasing selectată de Beneficiar, Directoratul Liniei de Credit (în cazul componentei “Linia de credit”).

VI

Examinarea si aprobarea proiectului investițional de către Banca Europeana de Investiții.

VII

Finanțarea investițiilor aprobate prin banca comerciala/compania de leasing si acordarea la solicitarea Beneficiarului a facilitaților fiscale la bunurile, lucrări si servicii finanțate din sursele BEI.

VIII

Monitorizarea procesului de implementare a proiectului investițional finanțat.