Condiţii de Finanţare

-        5,000 EUR – valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat;

-       Max 1,000,000  EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;

-       Max 5,000,000 EUR - investiții în activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor, păstrarea, procesarea produselor horticole, inclusiv procurarea echipamentelor și utilajelor horticole, construcția/reconstrucția halelor specializate, etc.);


  1.   Finanțări pe termen Lung, dar nu mai mare decât perioada de funcționare utilă abunului finanțat în leasing;

  2.   Perioadă de graţie;

  3.   Rata dobânzii competitivă (~5,5-6,5% la Euro);

  4.   Grafic flexibil de rambursare;

  5.  

Avantaje:

-       Facilități fiscale și vamaleaplicarea cotei „Zero” a TVA la import și livrări locale, scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;

-       Plafon  mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro)

-       Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.