Cadrul Legal (Leasing)

Legea nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing Download


Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi             Download


• Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, Capitolul X ”Leasingul”;


 

• Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;


 

Legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător; Download


• Standardul Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (chiriei)” (SNC 17);


 

• Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 17 „Leasing” (IAS 17).