Despre Proiect

 

Programul de Restructurare a Sectorului Horticol (Livada Moldovei)
 
Componenta ”Linia de Credit
Beneficiari
·                  Întreprinderile cu activități de post-recoltare și procesare (ambalarea, calibrarea, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole);
·                  Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci,pomușoare, struguri de masa);
·                  Întreprinderile pepiniere;
·                  Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.);
·                  Instituțiile de învățămînt de profil;
·                  Laboratoarele de control a calității producției horticole.
 
 
 
Suma creditului
·                  5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală;
·                  Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;
·                  Max 5,000,000 EUR - investiții în diferite activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masa, procurarea echipamentelor, construcția/reconstrucția, etc.);
·                  Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
·                  Max 10,000 EUR per hectar - pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
·                  Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.
Activităţi Eligibile
Pentru sectorul de post-recoltare și prelucrare a produselor horticole, inclusiv:
·         Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;
·         Construcția/renovarea halelor de producere;
Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:
·         Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor plantații;
·         Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/culegere;
·         Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/antiîngheț/antigrindină;
Pentru industriile conexe:
·         Modernizarea echipamentului tehnologic pentru producerea accesoriilor de ambalare/etichetare și pentru înființarea noilor plantații, pentru producerea utilajelor horticole, etc.
Avantaje
 
1.     Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
2.     Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor; 
3.     Termenul de creditare îndelungat - maxim 10 ani;
4.     Perioada de graţie de până la 4 ani;
5.     Rata dobânzii competitivă (~5% pentru credite în EUR);
6.     Plafon  mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. euro);
7.     Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.
Contacte
 
 
 
Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIMPRSVV).
 
MD 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 18, etajul 2;
Tel.: 22 260 903 / Fax: 22 260 912
E-mail: office@winemoldova.md
 
Băncile Comerciale Partenere:
 
·   B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.
·   B.C. "Energbank" S.A.
·   B.C. „ProCredit Bank” S.A.
·   B.C ”Comerțbank” S.A