2 milioane euro au fost investite în reabilitarea și dotarea Universității Tehnice a Moldovei.

Lucrările de dotare și renovare au presupus modernizarea a 10 laboratoare de la Facultatea Tehnologia Alimentelor și Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

A fost izolat termic blocul Facultății Tehnologia Alimentelor de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Lucrările au presupus montarea geamurilor termopan pe o suprafață de 1600 m2 și implicit izolarea termică a pereților pe cu o suprafață de 3100 m2. Izolarea termică permite economisirea unor resurse considerabile ce sunt repartizate pentru termoficarea blocului de studii. Este asigurat un confort termic sporit pentru circa 800 de studenții și 70 de cadre didactice de la Facultatea Tehnologia Alimentelor. Proiectul investițional a presupus și renovarea holului și curții Facultății Tehnologia Alimentelor.

Beneficiari direcți ai investițiilor sunt peste 1000 de studenți de la UTM. Dotarea laboratoarelor va cataliza și activitatea de cercetare din această universitate.

Sectorul horticol ocupă un loc deosebit de important în economia ţării. Acest domeniu asigură circa 14 la sută din veniturile provenite din export, devansând celelalte sectoare. Instituţiile de învăţământ şi de cercetare în domeniul horticol sunt modernizate în vederea ajustării la standardele internaţionale de calitate. Prin investiţii este sporită și competitivitatea produselor moldoveneşti pe pieţele europene. Circa 300 de agenţi economici care activează în domeniul horticol şi peste 52 mii de gospodării ţărăneşti vor putea angaja specialiști calificați. Aceste întreprinderi au nevoie de cadre competente care să confere  produselor horticole – plusvaloare.

Investițiile au fost realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.

Anterior, la Facultatea Tehnologia Alimentelor de la UTM, au mai fost investite peste 1,8 milioane Euro pentru dotarea și modernizarea catedrei de oenologie. Proiectul a fost realizat în cadrul Programului ”Filiera Vinului”, implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu suportul UE și a Băncii Europene de Investiții.