Componenta „Operațiuni de Leasing”, Programul „Livada Moldovei”

Partenerii Programului de Leasing

Beneficiari eligibili

Agenți economici și întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul zootehnic, producere furaje/cereale, horticol sau activități conexe.

SECTORUL ZOOTEHNIC

 • Creștere/procurare animale de prăsilă: bovine pentru lapte și carne, caprine/ovine pentru lapte și carne, iepuri, cabaline, păsări(inclusiv rațe, găini, prepelițe etc), suine.
 • Construcție și dotare ferme: săli de muls, instalații mobile de muls pentru bovine/caprine/ovine.
 • Construcție instalații de producere biogaz și dejecții animale, procurare/instalare turbine eoliene, panouri fotovoltaice pentru ferme și unități de procesare.
 • Construcție și dotare: unități de procesare și ambalare a laptelui, cărnii, inclusiv instalații de congelare la șoc.
 • Înființarea și dotarea cabinetelor veterinare și a laboratoarelor veterinare pentru ferme.
 • Cultivare: cereale – grâu, porumb, soia etc, plante furajere (trifoi, lucernă etc).
 • Producere furaje: nutrețuri combinate, silos, inclusiv construirea capacităților de stocare a cerealelor.
 • Creșterea peștelui.
 • Activități turistice legate de domeniul zootehnic.
 • Întreprinderile din domeniile conexe zootehniei: producerea ambalajelor, etichetelor, mașinililor și uneltelor necesare pentru cultivarea și procesarea furajelor etc.

SECTORUL HORTICOL 

 • Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
 • Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
 • Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul.
 • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

Suma finanțării

De la 5.000 EUR

Bunuri eligibile

 • Tractoare, remorci, combine, mașini specializate horticole;
 • Mijloace de transport, vehicule comerciale și speciale (camioane, stivuitoare etc.);
 • Utilaje pentru zootehnie, producerea furajelor, horticole;
 • Echipamente zootehnice/cerealiere/horticole mobile și diverse unelte;
 • Utilaje și echipamente specifice pentru industria conexă zootehniei, cultivării cerealelor/horticulturii;
 • Imobil identificabil prin amplasarea separată de alte imobile pe un lot de teren cu număr cadastral separat.

Avantaje

 1. Facilități fiscale și vamale: cota „Zero” TVA, scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, accizelor;
 2. Finanțări pe termen Lung, dar nu mai mare decât perioada de funcționare utilă a bunului finanțat în leasing;
 3. Perioadă de graţie;
 4. Grafic flexibil de rambursare;
 5. Condiţii de finanţare adaptate la specificul activității sezoniere;
 6. Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.