Proiecte investitionale in implementare

  1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Ameliorarea infrastructurii procesului educațional și cercetare la UASM în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”
  2. Universitatea Tehnică a Moldovei – Renovarea și dotarea laboratoarelor de instruiri pentru desfăşurarea cursurilor practice cu profil horticol în cadrul Proiectului de Restructurare a Sectorului Horticol
  3. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca – Renovarea și dotarea bazei didactico-materiale pentru asigurarea cursurilor practice cu profil tehnico-horticol în cadrul Proiectului Băncii Europene de Investiții (BEI) “Livada Moldovei”
  4. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul – Eficientizarea procesului educațional prin crearea loturilor didactico-demonstrative și crearea Centrului de Instruire Metodico-Didactic ce include laboratoarele „Analize fizico-chimice a produselor alimentare” și „Procesarea produselor horticole”
  5. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din ChișinăuCrearea Stațiunii didactico-experimentale în horticultură în cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
  6. Colegiul Tehnic Agricol din SvetlâiÎmbunătățirea și fortificarea formării profesionale inițiale și continue în domeniul horticol prin renovarea și dotarea bazei didactico-materiale în cadrul Proiectului BEI „Livada Moldovei”
  7. Colegiul Agroindustrial din Ungheni – Modernizarea infrastructurii aferente procesului educațional al Colegiului Agroindustrial din Ungheni
  8. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare – Crearea pepinierii viticole pentru producerea materialului săditor certificat orientat la sporirea competitivității viticulturii autohtone în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”
  9. Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. GrinăuțiModernizarea bazei didactico-materiale cu profil horticol a Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” prin crearea “Laboratorului tehnico-didactic in mecanica agricolă” și dotarea “Laboratorului de microbiologie”
  10. Colegiul Agroindustrial din RîșcaniDezvoltarea infrastructurii procesului educațional al IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani în cadrul Proiectului de restructurare al sectorului horticol „Livada Moldovei”