Componenta „Operațiuni de Creditare”, Programul „Livada Moldovei”

Partenerii Programului de Creditare

                                 

 

Proiecte Eligibile

Agenți economici și întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul zootehnic, producere furaje/cereale, horticol sau activități conexe.

SECTORUL ZOOTEHNIC

 • Creștere/procurare animale de prăsilă: bovine pentru lapte și carne, caprine/ovine pentru lapte și carne, iepuri, cabaline, păsări(inclusiv rațe, găini, prepelițe etc), suine.
 • Construcție și dotare ferme: săli de muls, instalații mobile de muls pentru bovine/caprine/ovine.
 • Construcție instalații de producere biogaz și dejecții animale, procurare/instalare turbine eoliene, panouri fotovoltaice pentru ferme și unități de procesare.
 • Construcție și dotare: unități de procesare și ambalare a laptelui, cărnii, inclusiv instalații de congelare la șoc.
 • Înființarea și dotarea cabinetelor veterinare și a laboratoarelor veterinare pentru ferme.
 • Cultivare: cereale – grâu, porumb, soia etc, plante furajere (trifoi, lucernă etc).
 • Producere furaje: nutrețuri combinate, silos, inclusiv construirea capacităților de stocare a cerealelor.
 • Creșterea peștelui.
 • Activități turistice legate de domeniul zootehnic.
 • Întreprinderile din domeniile conexe zootehniei: producerea ambalajelor, etichetelor, mașinililor și uneltelor necesare pentru cultivarea și procesarea furajelor etc.

SECTORUL HORTICOL 

 • Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
 • Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
 • Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul.
 • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

Pentru sectorul de post-recoltare și prelucrare a produselor horticole, inclusiv:

 • Construcția/renovarea halelor de producere (case de ambalare, păstrare la rece, pre răcire, sortare, calibrare);
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;
 • Mijloace circulante pentru necesități investiționale (containere, lăzi, palete, ambalaje etc.)

Pentru întreprinderile din industria conexă:

 • Construcția/renovarea halelor de producere;
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere (accesoriilor de ambalare/etichetare și pentru înființarea noilor plantații, pentru producerea utilajelor horticole, etc.)

Condiții de Creditare

 • 5,000 EUR – valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat;
 • Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masă, pepiniere;
 • Max 5,000,000 EUR – investiții în activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor, păstrarea, procesarea produselor horticole, inclusiv procurarea echipamentelor și utilajelor horticole, construcția/reconstrucția halelor specializate, etc.);
 • Max 1,000 EUR per hectar – pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
 • Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
 • Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive;
 • Termenul de creditare îndelungat – de până la 10 ani;
 • Perioada de graţie de până la 4 ani;

Avantaje 

  • Facilități fiscale și vamale: aplicarea cotei „Zero” a TVA la import și livrări locale, scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;
  • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);
  • Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.