Componenta „Operațiuni de Creditare”, Programul „Livada Moldovei”

Partenerii Programului de Creditare

                                 

 

Proiecte Eligibile

Pentru sectorul de post-recoltare și prelucrare a produselor horticole, inclusiv:

 • Construcția/renovarea halelor de producere (case de ambalare, păstrare la rece, pre răcire, sortare, calibrare);
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;
 • Mijloace circulante pentru necesități investiționale (containere, lăzi, palete, ambalaje etc.)

Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:

 • Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor suprafețe (fructe, pomușoare, struguri de masă și de soiuri tehnice, legume, plante decorative, medicinale, nuci, legume, ciuperci, turismul rural/vitivinicol, sere, fâșii forestiere, design/amenajări peisagistice);
 • Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare;
 • Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină/anti ploaie.

Pentru întreprinderile din industria conexă:

 • Construcția/renovarea halelor de producere;
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere (accesoriilor de ambalare/etichetare și pentru înființarea noilor plantații, pentru producerea utilajelor horticole, etc.)

Condiții de Creditare

 • 5,000 EUR – valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat;
 • Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masă, pepiniere;
 • Max 5,000,000 EUR – investiții în activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor, păstrarea, procesarea produselor horticole, inclusiv procurarea echipamentelor și utilajelor horticole, construcția/reconstrucția halelor specializate, etc.);
 • Max 1,000 EUR per hectar – pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
 • Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
 • Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive;
 • Termenul de creditare îndelungat – de până la 10 ani;
 • Perioada de graţie de până la 4 ani;

Avantaje 

  • Facilități fiscale și vamale: aplicarea cotei „Zero” a TVA la import și livrări locale, scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;
  • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);
  • Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.