CE PREZINTĂ PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI?

Livada Moldovei este o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova care la rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante. Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de credit a devenit operațională în anul 2016. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționale. Creditele din cadrul Proiectului Livada Moldovei și Asistența tehnică sunt oferite de Uniunea Europeană prin intermediul băncii sale, Banca Europeană de Investiții.

CINE POT FI BENEFICIARI?

Agenți economici și întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități conexe.

SECTORUL HORTICOL în contextul proiectului Livada Moldovei:

 • Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
 • Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
 • Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul.
 • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE?

Orice investiție în sectorul horticol! (cu excepția achiziționarea terenurilor agricole)

CE AVANTAJE OFERIM?

 1. Facilități fiscale: scutirea de TVA cu drept de deducere (aplicarea cotei 0 a TVA);
 2. Scutirea de taxa pentru poluarea mediului;
 3. Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;
 4. Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
 5. Perioadă de grație de până la 4 ani;
 6. Rata dobânzii competitivă (2,8-4,6%, in dependenta de ratele BNM, pentru credite în EUR, 6,5-9%, in dependenta de ratele BNM, pentru creditele în MDL);
 7. Suma minimă a creditului – 5000 EUR;
 8. Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. EUR);
 9. Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul Mobiasbanca – OTP Group S.A.);
 10. Posibilitatea procurării echipamentului la mâna a doua (vechime de până la 10 ani);
 11. Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;
 12. Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării.

CE TREBUIE DE AVUT ÎN VEDERE ATUNCI CÂND SOLICITAȚI UN ÎMPRUMUT

Ponderea de finanțare: Până la 50% din costurile totale de investiții.

Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea „Formularului de participare UIP” și 3 ani după).

Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).

În cazul insuficienței de gaj la contractarea creditului, poate fi solicitată o garanție financiară din partea Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de ODIMM. Garanția financiară emisă de ODIMM poate acoperi până la 80% din suma creditului contractat (în dependență de produsul de garantare).

Pentru partea din credit asigurată de mecanismele de garantare, rata dobânzii poate crește cu 0,5% până la 2% anual, in dependenta de ratele BNM, (pentru Inovafin nu există cheltuieli suplimentare, dar este necesar un plan de afaceri). Costul garanției emisă de ODIMM este de 0,5% anual din suma garanției, dar poate fi 0% pentru unele categorii de întreprinderi).

CUM POATE FI COMBINAT CREDITUL DE LA LIVADA MOLDOVEI CU ALTE FINANȚĂRI sau GRANTURI

Contribuția proprie poate fi asigurată și din subvenții acordate de AIPA sau alți donatori;

AIPA (www.aipa.gov.md) oferă o schemă de granturi pentru tineri (18-35 ani) și femei în care 75% din subvenție este acordată în avans pentru investiții în sere, livezi și instalații / echipamente post-recoltare (până la 65% din din valoarea totală a investiției pentru investiții de până la 1 mil. lei);

ODIMM (www.odimm.md) oferă granturi pentru facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile în mediu rural și/sau urban pentru tineri, femei și migranți. Granturile pot fi utilizate pentru echipamente și utilaje, softuri și lucrări de renovare și alte soluții inovative necesare dezvoltării afacerii;

APM / USAID https://www.facebook.com/agricultura.performanta/ oferă granturi pentru investiții ce pot crește valoarea adăugată a pomușoarelor, strugurilor de masă și a legumelor (50% din investiție).

PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE APLICARE

 1. Solicitantul prezintă formularul de participare personal către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului, Calea Basarabiei 18, etajul 2, Chișinău). Formularul de participare poate fi descărcat pe acest link.
 2. Solicitantul prezintă cererea de creditare la una din băncile comerciale participante (mai jos sunt indicate băncile participante).
 3. Solicitantul completează un plan de afaceri simplificat (iată un model) și îl prezintă împreună cu oferte comerciale pentru investițiile planificate către UIP.
 4. UIP verifică eligibilitatea și contribuția solicitantului și emite un aviz de eligibilitate, care este apoi confirmat de BEI.
 5. Solicitantul pregătește întregul dosar de aplicare, inclusiv planul de afaceri pentru investiția planificată, în conformitate cu cerințele băncilor comerciale participante.
 6. Examinarea și aprobarea proiectului investițional de către:
   • A. Banca comercială locală (pentru cererile de credit) sau compania de leasing (pentru cererile de leasing)
   • B. Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) din cadrul Ministerului de Finanțe (doar pentru cererile de creditare)
   • C. Banca Europeană de Investiții (BEI)

CARE SUNT BĂNCILE PARTICIPANTE

                                   

CONTACTE

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 • Tel. 022-260-903 (Departamentul de Creditare/Leasing)
 • MD-2023 Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, et. 2

Asistența Tehnică pentru Proiectul Livada Moldovei

 • Tel. 022 100 900
 • MD-2023 Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, et. 5