CE PREZINTĂ PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI?

Livada Moldovei este o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova care la rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante. Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de credit a devenit operațională în anul 2016. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționale. Creditele din cadrul Proiectului Livada Moldovei sunt oferite de Uniunea Europeană prin intermediul băncii sale, Banca Europeană de Investiții.

CINE POT FI BENEFICIARI?

Agenți economici și întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul zootehnic, producere furaje/cereale, horticol sau activități conexe.

SECTORUL ZOOTEHNIC

 • Creștere/procurare animale de prăsilă: bovine pentru lapte și carne, caprine/ovine pentru lapte și carne, iepuri, cabaline, păsări(inclusiv rațe, găini, prepelițe etc), suine.
 • Construcție și dotare ferme: săli de muls, instalații mobile de muls pentru bovine/caprine/ovine.
 • Construcție instalații de producere biogaz și dejecții animale, procurare/instalare turbine eoliene, panouri fotovoltaice pentru ferme și unități de procesare.
 • Construcție și dotare: unități de procesare și ambalare a laptelui, cărnii, inclusiv instalații de congelare la șoc.
 • Înființarea și dotarea cabinetelor veterinare și a laboratoarelor veterinare pentru ferme.
 • Cultivare: cereale – grâu, porumb, soia etc, plante furajere (trifoi, lucernă etc).
 • Producere furaje: nutrețuri combinate, silos, inclusiv construirea capacităților de stocare a cerealelor.
 • Creșterea peștelui.
 • Activități turistice legate de domeniul zootehnic.
 • Întreprinderile din domeniile conexe zootehniei: producerea ambalajelor, etichetelor, mașinililor și uneltelor necesare pentru cultivarea și procesarea furajelor etc.

SECTORUL HORTICOL 

 • Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
 • Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
 • Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul.
 • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE?

Orice investiție în sectorul AGRICOL! (cu excepția achiziționarea terenurilor agricole)

CE AVANTAJE OFERIM?

 1. Facilități fiscale: scutirea de TVA cu drept de deducere (aplicarea cotei 0 a TVA);
 2. Scutirea de taxa pentru poluarea mediului;
 3. Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;
 4. Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
 5. Perioadă de grație de până la 4 ani;
 6. Suma minimă a creditului – 5000 EUR;
 7. Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul OTP Group);
 8. Posibilitatea procurării echipamentului la mâna a doua (vechime de până la 10 ani);
 9. Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;
 10. Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării.

CE TREBUIE DE AVUT ÎN VEDERE ATUNCI CÂND SOLICITAȚI UN ÎMPRUMUT

Ponderea de finanțare: Până la 50% din costurile totale de investiții.

Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea „Formularului de participare UIP” și 3 ani după).

Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).

CUM POATE FI COMBINAT CREDITUL DE LA LIVADA MOLDOVEI CU ALTE FINANȚĂRI sau GRANTURI

Contribuția proprie poate fi asigurată și din subvenții acordate de AIPA sau alți donatori.

PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE APLICARE

  1. Solicitantul prezintă formularul de participare personal către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului, Calea Basarabiei 18, etajul 2, Chișinău). Formularul de participare poate fi descărcat pe acest link.
  2. Solicitantul prezintă cererea de creditare la una din băncile comerciale participante (mai jos sunt indicate băncile participante).
  3. Solicitantul completează un plan de afaceri simplificat (iată un model) și îl prezintă împreună cu oferte comerciale pentru investițiile planificate către UIP.
  4. UIP verifică eligibilitatea și contribuția solicitantului și emite un aviz de eligibilitate, care este apoi confirmat de BEI.
  5. Solicitantul pregătește întregul dosar de aplicare, inclusiv planul de afaceri pentru investiția planificată, în conformitate cu cerințele băncilor comerciale participante.
  6. Examinarea și aprobarea proiectului investițional de către:
    • A. Banca comercială locală (pentru cererile de credit) sau compania de leasing (pentru cererile de leasing).
    • B. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă(OGPAE) din cadrul Ministerului de Finanțe (doar pentru cererile de creditare).
    • C. Banca Europeană de Investiții (BEI).

CARE SUNT BĂNCILE PARTICIPANTE

                                   

CONTACTE

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 • Tel. 078 81 22 09 (Departamentul de Creditare/Leasing)
 • MD-2023 Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, et. 2
 • [email protected]