Etapele principale la obținerea finanțării unui proiect investițional în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

  1. Depunerea Formularului de participare către Unitate (descarcă formularul);
  2. Depunerea Cererii de creditare/finanțare în leasing către Banca Parteneră/compania de leasing selectată de Beneficiar din lista celor aprobate în cadrul Proiectului;
  3. Elaborarea proiectului investițional de către Beneficiar în conlucrare cu Unitate și perfectarea  dosarului de creditare/leasing în conlucrare cu partener financiar selectat (cu prezentarea contractelor de achiziție pentru care se solicită finanțarea) (descarcă modelul de descriere al proiectului investițional);
  4. Emiterea de către Unitate a Avizului de eligibilitate a proiectului investițional propus spre finanțare;
  5. Examinarea și aprobarea proiectului investițional de către: banca comercială/compania de leasing selectată de Beneficiar, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (în cazul componentei „Linia de credit”);
  6. Examinarea si aprobarea proiectului investițional de către Banca Europeana de Investiții;
  7. Finanțarea investițiilor aprobate prin banca comercială/compania de leasing și acordarea la solicitarea Beneficiarului a facilităților fiscale la bunurile, lucrări și servicii finanțate din sursele BEI.
  8. Monitorizarea procesului de implementare a proiectului investițional finanțat.

Mai multe detalii și informații despre Livada Moldovei găsiți aici.