Investiții în infrastructura publică

Obiectivul principal al acestei componente este de a crește capacitatea, calitatea și relevanța instituțiilor de formare, educație și cercetare legate de sectorul horticol, și anume domeniile de pomicultură, pomușoare, nuci și struguri de masă.

Acest lucru ar putea fi realizat, printre altele, prin consolidarea capacității instituționale, prin furnizarea de echipamente și utilaje de laborator moderne, plantarea unor livezi noi și crearea condițiilor necesare pentru procesele educaționale și de cercetare pentru domeniul horticol.

Vă informăm despre oportunitatea de finanțare a instituțiilor de învățământ cu profil horticol din sursele Băncii Europene de Investiții (BEI) conform Contractului de Finanțare FI N° 83.887 (MD) Serapis N° 2014-0041 pentru modernizarea sectorului horticol din Republica Moldova, destinat implementării Proiectului „Livada Moldovei”, în cadrul componentei „Investiții în infrastructură (Laboratoare, educaţie, formare şi dezvoltarea siguranței alimentelor)”.

Conform prevederilor Contractului de Finanțare, cu referire la structura proiectelor investiționale, unul din criteriile de bază pentru selectarea și aprobarea de către BEI a proiectelor investiționale este participarea instituției beneficiare cu o contribuție proprie de minimum 50% din valoarea totală a proiectului investițional prezentat.

I. BENEFICIARUL VA CONTRIBUI cu contribuția proprie a instituției formată din următoarele articole, după cum urmează:

  1. Investiții în active materiale pe termen lung și mediu, care au fost procurate și care urmează a fi procurate în perioada de implementare a proiectului investițional de 4 ani, începând cu un an înaintea zilei depunerii formularului de participare, cu excepția investițiilor efectuate din sursele BEI;
  2. Reparația capitală și reconstrucția spațiilor catedrelor, sălilor de studii a acestor catedre și laboratoarelor specializate horticole pentru perioada eligibila de 4 ani;
  3. Costuri de întreținere și servicii comunale aferente spațiilor catedrelor, sălilor de studii a acestor catedre și laboratoarelor specializate pentru perioada eligibila de 4 ani;
  4. Costuri telefonie și internet aferente spațiilor catedrelor, sălilor de studii a acestor catedre și laboratoarelor specializate horticole pentru perioada eligibila de 4 ani;
  5. Costurile salariale ale angajaților catedrelor și laboratoarelor specializate horticole (cu diplomă de Master, grad științific) pentru perioada eligibila de 4 ani;
  6. Costuri de participare ale angajaților catedrelor horticole la conferințe, mese rotunde, forumuri cu tematica horticolă în perioada eligibila de 4 ani;
  7. Investiții în editarea manualelor, broșurilor, etc pentru formarea profesională a studenților.

II. BEI VA CONTRIBUI la finanţarea proiectului investițional al instituției beneficiare ÎN SUMA ECHIVALENTĂ celei identificate de către instituţia beneficiară.

Valoarea finanțării primită de la BEI, în cadrul implementării proiectului investițional, se va contabiliza și raporta în rapoartele financiare ale instituțiilor de învățământ în calitate de active materiale (bunuri și servicii) pe termen lung și mediu primite cu titlul gratuit.

DESCĂCAȚI FORMULARUL DE PARTICIPARE

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 260 906 – Componenta Educațională a Unității de Implementare a Programului „Livada Moldovei”.

Vă așteptăm la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, etajul II, biroul 2.