2,1 ha de viță de vie de soiuri tehnice sunt plantate la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

În cadrul orelor practice, elevii și profesorii plantează 17 soiuri de viță de vie. Soiurile tehnice plantate, reprezintă varietatea recomandată de cei mai buni specialiștii din sectorul viti – vinicol.

În toamna anului trecut a fost plantată o livadă didactică cu o suprafață de 0,5 ha prevăzută cu un gard forestier de protecție. În livadă au fost plantați puieți de vișin, prun și cais. Fructele vor fi procesate în laboratoarele didactice ce sunt construite în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”.

2 milioane euro sunt investite în reabilitarea și dotarea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”. Lucrările de dotare și renovare presupun: construcția „Stațiunii didactico-experimentale în horticultură”, dotarea „Stațiunii didactico-experimentale în horticultură”, a laboratorului organoleptic dar și a vinotecii cu mobilier și utilaje IT. Laboratoarele didactice de micro – vinificație și cel de procesare a produselor horticole vor fi dotate cu utilaje și echipamente de laborator.

Beneficiari direcți ai investițiilor vor fi peste 300 de studenți și 41 cadre didactice de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău dar și dar și toți specialiștii, fermierii, horticultorii, vinificatorii și tehnicienii din sectorul horticol și vitivinicol, din industria de procesare, tratare termică și păstrare a fructelor și legumelor.

Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.