6,2 ha de livadă au fost plantate la  Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

Peste 60 mii de euro au fost investiți în plantarea a 6,2 ha de plantații pomicole didactice la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul. Au fost plantate 2 ha de cireș și cais de soiuri performante și 4,2 ha de măr de soiuri moderne, căutate pe piața europeană. Anterior, au fost defrișate 49 ha de plantații pomicole neroditoare în vederea valorificării eficiente a terenurilor agricole.

Lucrările agrotehnice au fost realizate cu utilaje de ultimă generație, livrate în cadrul proiectului ”Livada Moldovei” de către Guvernul Republicii Moldova. Investițiile în procurarea acestora au depășit 250 mii euro.

Peste 250 de elevi ai centrului de excelență vor putea beneficia de o bază didactică-practică excelentă, conformă curricumului național și standardelor europene de calitate în educație. Plantațiile pomicole vor deveni o platformă de colaborare cu agenții economici din regiune ce vor putea fi implicați în activități de cercetare și testare a inovațiilor în horticultură.

În următoarea etapă a proiectului investițional va fi construit un Centru Metodico-Didactic de instruire care va fi dotat cu utilaje și echipamente de laborator pentru „Analize fizico-chimice a produselor alimentare” și „Procesarea produselor horticole”.  Dotările sunt conforme solicitărilor CEHTA din Țaul și recomandărilor experților internaționali contractați de Uniunea Europeană prin intermediul Asistenței Tehnice pentru proiectul ”Livada Moldovei”.

Urmare a implementării proiectului investițional, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul va deveni nu doar un centru de instruire dar și unul de recalificare a fermierilor care își doresc să însușească și să aplice tehnologii moderne ce țin de cultivarea, procesarea, ambalarea și comercializarea produselor horticole.

Valoarea totală a investițiilor ce vor fi realizate la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este de circa 1,4 milioane Euro.

În cadrul proiectului „Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova investește 12 milioane de euro în reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare din țară. Banii sunt puși la dispoziție de Uniunea Europeană prin intermediul Băncii Europene de Investiții.