Asconi – investiții susținute de Banca Europeană de Investiții

Vinăria ”Asconi” SRL este în plin proces de modernizare fiind sprijinită de Proiectul ”Livada ”Moldovei”. Cu suportul proiectului este achiziționată o nouă linie de îmbuteliere pentru spumant și este în proces de construcție o secție de maturare a spumantului.
Concomitent, sunt în plină desfășurare lucrările de pavare a sectorului de producere și construcția unei piscine ce va permite diversificarea serviciilor de turism prestate de această întreprindere.
În cadrul proiectului ”Livada Moldovei” sunt livrate 7 tractoare pentru mecanizarea procesului de muncă în plantațiile de viță de vie.
Anterior vinăria ”Asconi” a fost beneficiara Programului ”Filiera Vinului” investind în planarea viței de vie, procurarea tehnicii agricole și a utilajelor necesare pentru dotarea vinăriei.