Au fost definitivate  proiecte investiționale pentru 3 instituții educaționale și de cercetare

În perioada de carantină, utilizând mijloacele de comunicare electronice, cu suportul unor consultanți străini, contractați de AT pentru proiectul ”Livada Moldovei” au fost definitivate trei proiecte investiționale ce țin de modernizarea colegiului agroindustrial de la Ungheni, colegiului Svetlâi și a Institutului Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Conform prevederilor proiectelor investiționale vor fi renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație laboratoarele, aulele de instruire practică a elevilor în vederea ralierii colegiului la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Vor fi procurate utilaje și tehnică horticolă pentru a acoperi întreaga arie curriculară de predare a disciplinelor adiacente. Este preconizată și construirea unor spații de procesare a fructelor. Proiectul mai presupune și plantarea unei livezi moderne, ce va fi utilizată cu scop didactic.

La Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare se prevede înființarea unei pepiniere de circa 20 ha pentru creștere butașilor de viță de vie. Această investiție va contribui la soluționarea unei probleme majore din viticultură – producerea și asigurarea sectorului viti – vinicol din țara noastră cu coarde altoi pentru producerea materialului săditor certificat, monitorizarea calității materialului săditor, inclusiv prin efectuarea unor analize de laborator cum ar fi cele microbiologice și de virusologie.

Investițiile stipulate de cele trei proiecte investiționale se cifrează la peste 2,5 milioane de Euro.

Proiectele investiționale sunt depuse pentru a fi examinate și aprobate de către grupul de lucru de la ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.