Banca Europeană de Investiții pune la dispoziția horticultorilor – 59 milioane Euro

Pot fi depuse proiecte investiționale pentru toate activitățile agricole cu excepția cultivării cerealelor și zootehniei. Sunt eligibile pentru a fi creditate și întreprinderile din domeniile conexe horticulturii cum ar fi: producătorii de ambalaje,  tipografiile, procesatorii de produse horticole, transportatorii etc.

Se constată o creștere semnificativă a numărului de credite solicitate. În anul curent, în pofida situației pandemice s-au oferit credite în valoare de 16,5 milioane Euro. Urmare a aplicării ratelor fixe pentru creditele oferite în Euro și implementării procedurilor debursărilor în avans ale BEI, beneficiarii Proiectului ”Livada Moldovei” au accesat mai rapid și eficient împrumuturile.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” au fost alocate, până la acest moment, împrumuturi în valoare de 61 milioane Euro pentru realizarea a 283 de proiecte investiționale. Rata valorificării fondurilor Băncii Europe ne de Investiții este în creștere comparativ cu anul trecut.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” sunt disponibile credite investiționale acordate prin intermediul băncilor comerciale: BC ”Energbank” SA, BC ”Mobiasbancă – OTP Groupe” SA, BC ”Procredit Bank” SA și BC ”Comerțbank” SA și SA ”Banca Comercială Română Chișinău”, BC ” Moldova Agroindbank” SA și BC ”Victoriabank” SA, B.C. ”Moldindconbank” S.A.  Horticultorii și operatorii economici din domeniile conexe pot beneficia de finanțarea în leasing accesibilă prin intermediul BC ”Mobiasbancă – OTP Groupe ”SA.

Valoarea minimă a alocărilor pentru investiții este de 5000 Euro. Pot fi accesate credite de până la 5 milioane Euro. Termenul de creditare este de maxim 10 ani cu o perioadă de grație de până la 4 ani. Rata dobânzii este una competitivă, de 2,8 – 4,6% pentru credite în Euro și de aproximativ 6,5- 9% pentru creditele în MDL. În cadrul Proiectului  sunt acordate facilități fiscale, aplicarea cotei TVA ”Zero” și facilități la import prin scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale, accize și TVA la importul utilajelor sau serviciilor.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. Proiectul este implementat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Pentru mai multe informații contactați: 022 26 09 03