Centru de Instruire Metodico – Didactic în Horticultură – Țaul

Urmare a unei vizite de evaluare la Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, întreprinsă de reprezentanții Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a fost elaborat de experții  UCIMPRSVV și a Asistenței Tehnice a BEI pentru proiectul ”Livada Moldovei” ,conceptul pentru construcția unui „Centru de Instruire Metodico – Didactic în Horticultură”  cu o suprafață de aproximativ 570 m2, în care vor fi amplasate: un laborator de „Procesare a produselor horticole”; o cantină cu bucătărie pentru prepararea bucatelor calde și reci cu capacitatea de cca 70 persoane; un vestiar, o garderobă și grupuri sanitare; un garaj pentru păstrarea tehnicii agricole de capacitate mică; o sală de instruire teoretică și laborator de analize fizico-chimice a produselor alimentare.

Urmează să fie definitivat și prezentat pentru aprobare un amplu proiect de modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură de la Țaul ce presupune și plantarea unor loturi didactico – demonstrative de livadă, crearea unui sistem de irigare de ultimă generație dar și dotarea cu echipamente și utilaje pentru lucrările didactico – practice organizate pentru elevi. O decizie în vederea aprobării proiectului investițional urmează să fie luată de membrii grupului de lucru de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.