Colegiile agroindustriale din Rîșcani și Grinăuți vor beneficia de suportul Uniunii Europene pentru a-și moderniza laboratoarele tehnico-didactice

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți vor beneficia de suportul Uniunii Europene pentru a-și moderniza laboratoarele tehnico-didactice. Proiectele investiționale prezentate de cele două instituții de învățământ şi cercetare în domeniul agroindustrial  au fost aprobate astăzi, 5 martie curent, în cadrul ședinței Grupului de lucru privind evaluarea programelor  investiționale din domeniul horticol, organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Proiectele presupun investiții totale de circa 1, 7  milioane de euro  pentru modernizarea bazei didactico-materiale cu profil horticol,  achiziția de utilaje horticole pentru plantare și recoltare, precum și pentru înființarea unor loturilor didactice.

Astfel, valoarea totală a proiectului investițional de la Colegiul Agroindustrial din Rîșcani constituie circa 700 mii de euro. Banii vor fi oferiți pentru edificarea și dotarea laboratorului didactic „Procesarea și Controlul calității uleiurilor eterice, înființarea loturilor didactico-demonstartive de plante etero-oleagenoase și achiziția de utilaje horticole pentru plantarea și recoltarea plantelor etero-oleagenoase. Contribuția instituției de învățământ fiind de 51%.

Investiția totală la Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți va constitui circa un milion de euro. Banii vor fi oferiți pentru crearea laboratorului tehnico-didactic în mecanică agricolă și dotarea laboratorului de microbiologie. Instituția de învățământ participă cu 54% din valoarea proiectului.

Scopul proiectelor este de a spori calitatea și relevanța învățământului profesional tehnic în domeniul cultivării și valorificării plantelor etero-oleaginoase, orientat spre cerințele economiei naționale, precum și de a instrui calitativ specialiștii din sectorul horticol.

„Avem convingerea că aceste proiecte reprezintă o etapă importantă în demersul de modernizare, de sporire a calității și relevanței învățământului profesional tehnic. Investițiile europene ne vor ajuta să realizăm progrese în renovarea și crearea laboratoarelor, în achiziționarea de utilaje și echipamente de laborator moderne. Cu suportul BEI ne propunem să proiectăm eficient sălile de curs, astfel încât procesul de predare și învățare să asigure intensificarea performanțelor academice ale elevilor. Prin intermediul acestor activități vom racorda sistemul educațional la cerințele economiei naționale și regionale”, a menționat Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Mihail Machidon.

Ambele instituții de învățământ profesional tehnic își asumă obligațiunea să implementeze proiectele până în anul 2024.

Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții. În cadrul acestuia au fost planificate pentru investiții în reabilitarea și dotarea instituțiilor educaționale și de cercetare cu profil horticol circa 12 milioane de euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană de Învestiții. Proiectul este implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.