Colegiul Agroindustrial din Râșcani și Colegiul „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți beneficiază de investiții de peste 790 mii euro

Au fost examinate schițele pentru construcția laboratorului didactic de mecanica agricola de la Colegiului din Grinăuții și a laboratorului de procesare a plantelor etero-oleaginoase de la Colegiul Agroindustrial din Râșcani.

În cadrul ședinței au fost propuse o serie de modificări și îmbunătățiri astfel încât conceptele să corespundă cerințelor curriculare dar și standardelor educaționale europene.

Urmează elaborarea documentației de proiect și a caietului de sarcini după care va fi organizată o licitație pentru contractarea lucrărilor de construcție și dotare  a laboratoarelor.

Proiectul investițional de la Colegiul Agroindustrial din Râșcani presupune și achiziționarea tehnicii agricole pentru cultivarea plantelor etero-oleaginoase dar și plantarea a 2 ha de lavandă și 2 ha de salvie.

Proiectul investițional de la Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți presupune achiziționarea tehnicii agricole, a accesoriilor pentru întreținerea acesteia, dotarea laboratorului de micro-bilogie cu mobilier și echipamente de laborator de ultimă generație.

Investițiile sunt realizate  în cadrul componentei ”Investiții și Infrastructură” a Proiectului ”Livada Moldovei” finanțat de Banca Europeană de Investiții și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.