Conferința Națională: ”Oportunități de investiții în horticultura de valoare înaltă din Moldova” și Forumul Comercial Internațional B2B

Importatori de fructe și struguri din nouă țări au participat la Conferința Națională  „Oportunități de investiții în horticultura de valoare înaltă din Moldova” și Forumul Comercial Internațional B2B ce s-a desfășurat la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Federația Agricultorilor din Moldova „FARM”, cu suportul FAO și BERD.

”Suprafețele de culturi pomicole în țara noastră ating cifra de 140 mii ha, dintre acestea pe rod sunt circa 115 ha. Producția globală de fructe fiind de circa 900 mii tone, productivitatea medie fiind de 7-8 tone la ha. Comparativ cu anii precedenți, producția de fructe s-a majorat cu circa 20%, datorită plantațiilor avansate. Exportul de fructe moldovenești pe piețele internaționale a ajuns la circa 300 mii de tone, ceea ce reprezintă 1/3 din potențialul producției totale. De asemenea, Republica Moldova consumă în total 130 mii de tone, din păcate nu toate fructele sunt autohtone. Obiectivul Guvernului este de a majora consumul de fructe și legume autohtone în Republica Moldova, dar și de a pregăti această ramură pentru exportul pe piețele tradiționale și alte piețe noi.  Horticultura tradițională fiind direcția prioritară a agriculturii, iar valorificarea fructelor pe piețele internaționale fiind un deziderat și trebuie să fie și pe agenda fiecărui fermier. Vă doresc un Forum benefic și la final, fiecare, să mergeți acasă cu un contract semnat”, a subliniat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU, în mesajul oficial adresat participanților la conferință.

În contextul dezvoltării sectorului de producere a fructelor și legumelor, doamna ministru Georgeta MINCU a nominalizat prioritățile Guvernului:

– Promovarea Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025;

– Trecerea la producerea materialului săditor devirusat;

– Implementarea tehnologiilor moderne de cultivare a culturilor pomicole și legumicole;

– Promovarea produselor de origine vegetală pe piețele externe și interne;

– Înnoirea sortimentului la culturile horticole;

– Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare;

– Dezvoltarea și renovarea sectorului de producere a legumelor în teren protejat (sere, solarii, tuneluri);

– Menținerea și dezvoltarea Fondului genetic horticol;

– Dezvoltarea segmentului de agricultură ecologică în domeniul horticol;

– Educarea consumatorului autohton pentru consumul fructelor și legumelor în stare proaspătă;

– Dezvoltarea sectorului de prelucrare a fructelor și legumelor;

– Perfecționarea cadrului legal și instituțional orientat spre inovare și competitivitate a sectorului;

– Facilitarea penetrării piețelor noi de perspectivă, prin semnarea de acorduri comerciale noi cu state și organizații din domeniul comerțului internațional;

– Facilitatea apariției unor ecosisteme dinamice de colaborare reciproc avantajoasă între producătorii agricoli, furnizorii de inputuri, companii de transport/logistică, comercianți profesioniști și alți actori interesați;

– Ajustarea politicilor de subvenții și intervenție, pentru a sprijini sectorul horticol, etc.;

În cadrul Conferinței au fost abordate nișele opționale pentru investiții în scopul sporirii eficientei și ca rezultat, a creșterii volumului de export la producția horticolă de valoare înaltă.  De asemenea, au fost prezentate modele concrete, practice, de investiții pe anumite nișe, centrate pe agricultura de valoare înaltă.

”Importatorii de fructe din multe țări ale lumii manifestă un interes sporit pentru achiziționarea de fructe moldovenești. Confirmarea participării la această Conferință și acest Forum a importatorilor din Emiratele Arabe Unite, Franța, Spania, România, Africa de Sud, Ucraina, Rusia, Belarus și Tadjikistan, este o oportunitate în acest sens”, a remarcat Andriy Yarmak,  șeful Proiectului regional de dezvoltare a horticulturii FAO/BERD în Moldova, Georgia, Uzbekistan și Tadjikistan.

În același context, Iurie Hurmuzachi, vice-directorul  FARM a precizat că: ”Prin această reuniune internațională, dorim să sensibilizăm peste 150 de participanți pentru a multiplica aceste exemple de succes și idei inovatoare în investiții în horticultură de valoare înaltă”.

Notă: Importatorii care participă la Forumul comercial au avut ocazia să viziteze două plantații mari de mere, ce au toată infrastructura necesară exporturilor: depozitare modernă, linii de sortare. Pentru importatorii interesați de struguri de masă, a fost organizată o vizită, la întreprinderile care produc, depozitează și exportă struguri.