Contul în valută EUR al Unitatii a fost suplinit cu 1 milion de Euro

Stimați Parteneri,

Unitatea de Implementare a Proiectului “Livada Moldovei” Vă aduce la cunostință că începind din data de 24 Iulie 2020, contul în valuta EUR al Unitatii a fost suplinit cu 1 mln euro – resurse spre finanțarea proiectelor investiționale imediat (după toate etapele de aprobare).

În conformitate cu Regulamentul Intern al debursărilor în avans, contul de împrumut al Unitatii va fi suplinit după utilizarea a 80 % din suma tranșei avansului precedent.

Sperăm că acest fapt, va spori considerabil gradul de absorție a resurselor împrumutului de către beneficiarii Proiectului Livada Moldovei, prin intermediul Dvs – a Băncilor Comerciale Partenere.

Vă mulțumim pentru cooperarea fructuoasă și colaborarea în acest sens!