Instruiri privind impactul asupra mediului

Cu suportul Asistenței Tehnice pentru proiectul ”Livada Moldovei” a fost o organizată o instruire ce s-a axat pe evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor de construcții, din perspectiva legislației naționale și a celei europene.

Astfel, au fost elucidate detalii privind pregătirea dosarelor, normative, proceduri, expertize și categoriile de risc în procesul de avizare ecologică a construcțiilor industriale din sectorul horticol dar și a celor de la instituțiile educaționale, beneficiare în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”.

Au fost organizate și o serie de vizite pentru ilustrarea practică a impactului negativ, din punct de vedere a mediului, urmare a nerespectării normativelor stabilite de legislația Republicii Moldova.