Investiții de 470 mii Euro în renovarea și dotarea laboratorului de mașini și utilaje horticole de la UASM

470 de mii de euro au fost investite în reabilitarea și dotarea laboratorului de mașini și utilaje horticole de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrările de renovare au presupus reabilitarea a 900 m2 de încăperi existente cu înlocuirea geamurilor, montarea ușilor, porților automate, reabilitarea capitală a pardoselilor, sistemului pluvial, a rețelelor inginerești (încălzire, ventilare, rețele electrice și de iluminat, apeduct și canalizare)  și dotarea cu sisteme moderne antifurt și anti incendiu. Laboratorul a fost dotat cu un tractor de ultimă generație dar și cu utilaje agricole și de mentenanță a acestora.  Studenții, masteranzii și mai ales doctoranzii vor putea utiliza echipamentele din dotare nu doar în scopuri didactice dar și de cercetare.

Anual, beneficiari direcți ai investițiilor sunt peste 300 de studenți și cadre didactice de la UASM dar și circa 300 de agenți economici din sectorul horticol, interesați de școlarizări de scurtă de durată ce țin de noutățile tehnologice în domeniul mecanizării horticole. Concomitent, Universitatea Agrară de Stat din Moldova planifică semnarea unor acorduri de parteneriat public – privat cu 6 dealerii de tehnică agricolă interesați de facilitarea asimilării de către fermieri a tehnologiilor horticole de ultimă generație.

În cadrul evenimentului de deschidere a laboratorului de mașini și utilaje horticole, Secretarul de Stat al Ministerului  Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu a mulțumit donatorilor externi pentru suportul acordat și a menționat: ” Deschiderea laboratorului este o oportunitate inedită, incredibilă pentru studenți și cadre didactice de a se ralia standardelor de calitate europene în domeniul educației. Trăim perioada unor evoluții incredibile în tehnologie, care se dezvoltă cu rapiditatea zborului unei drone agricole și cu precizia sistemelor GPS asistate de sateliți. Nu putem și nici nu avem voie să rămânem în urma acestor evoluții spectaculoase.”

”Sunt onorat să fiu prezent astăzi aici pentru a asista și a sărbători realizarea unei noi etape în implementarea programului „Livada Moldovei”, care este cu siguranță un succes și este un mare exemplu de impact benefic asupra economiei reale a împrumuturilor BEI, combinate cu Asistență tehnică a Uniunii Europene” a declarat în cadrul evenimentului de deschidere Alberto Carlei Directorul oficiului BEI  în Moldova.

Pentru toamna acestui an este planificată și deschiderea Centrului Informațional Horticol de la Facultatea de Horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova, reabilitat și dotat în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”. Centrul este compus din o aulă de studiu cu o capacitate de 162 de locuri, ce este dotată cu echipamente IT de ultimă generație care permit organizarea conferințelor video cu instituțiile educaționale partenere dar și cu agenții economici din domeniul horticol, interesați de aplicarea noilor tehnologii. Centrul va dispune și de un laborator de analiza a solului dar și de unul horticol ce va permite cercetătorilor și studenților să efectueze teste de performanță prevăzute de programul de studii dar să și presteze servicii de analiză și consultanță pentru agenții economici.

Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”, de către Guvernul Republicii Moldova, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se cifrează la 2 milioane de Euro. Banii sunt un împrumut acordat de către Banca Europeană de Investiții.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.