Investiții de 6 milioane Euro pentru dotarea și renovarea a 5 instituții educaționale și de cercetare

În cadrul ședinței Grupului de lucru privind evaluarea proiectelor investiționale din domeniul horticol, organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au fost aprobate proiectele investiționale prezentate de către Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni,   Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău și Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Proiectele presupun investiții de circa 6 milioane de Euro pentru renovarea și dotarea instituțiilor dar și dotarea lor cu tehnică agricolă și înființarea unor loturi didactice. Vor fi renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație  laboratoarele și capacitățile de instruire practică a elevilor în vederea ralierii instituțiilor educaționale la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Vor fi procurate utilaje și tehnică horticolă pentru a acoperi întreaga arie curriculară de predare a disciplinelor adiacente. Este preconizată și construirea unor spații de conservare la rece și procesare a fructelor și pomușoarelor.

Beneficiari direcți ai investițiilor vor fi peste 3 mii de elevi de la cele 4 instituții educaționale dar și horticultorii din țară care vor putea angaja personal calificat. Dotarea laboratoarelor va cataliza și activitatea de instruire continuă din aceste instituții.

Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții. În cadrul acestuia au fost planificate pentru investiții în reabilitarea și dotarea instituțiilor educaționale și de cercetare cu profil horticol circa 12 milioane de Euro.

Proiectul ”Livada Moldovei” implementează deja alte 2 proiecte investiționale la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Valoarea investițiilor se cifrează la circa 4 milioane de Euro.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. Proiectul estei implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.