Investiții de 650 mii euro la Colegiului Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți.

la Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți a început construcția clădirii moderne ce va incorpora laboratoarele: ”Mecanică agricolă”, ”Mentenanță și reparații mașini agricole”, ”Sudare și forjare”. Edificiul, este prevăzută cu vestiare și grupuri sanitare. Laboratoarele vor fi dotate cu tehnică și echipamente de ultimă generație, conforme solicitărilor colegiului și recomandărilor experților internaționali.

Lucrările sunt realizate în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Anterior a  fost reabilitat și dotat laboratorul de ”Microbiologie”. În cadrul proiectului ”Livada Moldovei”, implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu suportul Băncii Europene de Investiții au fost procurate echipamente de laborator, tehnică IT, echipamente multimedia și mobilier.

300 de elevi ai colegiului vor putea beneficia de condiții de studii conforme curricumului național și standardelor europene de calitate în educație. Laboratoarele vor deveni o platformă de colaborare și comunicare cu agenții economici din regiune ce vor putea fi implicați în activități de cercetare și testare a inovațiilor în horticultură.

Urmare a implementării proiectului investițional, Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți va deveni nu doar un centru de instruire dar și unul de recalificare a fermierilor care-și doresc să însușească și să aplice tehnologii moderne ce țin de mentenanța mașinilor agricole, mecanica agricolă, sudare și forjare dar și aspectele microbiologice și fito-sanitare ale cultivării culturilor horticole.

Valoarea totală a investiților în modernizarea și dotarea Colegiului Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți este de 650 mii euro.