Investiții de peste 750 mii Euro în reconstrucția și dotarea școlii profesionale din Nisporeni

În cadrul Programului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ”Filiera Vinului” la școala profesională din Nisporeni a fost construit un laborator didactic pentru procesarea și analiza strugurilor. Laboratorul este dotat cu toate echipamentele necesare pentru producerea în scopuri didactice a unor vinuri de calitate. Elevii școlii profesionale dar și viticultorii și vinificatorii din raioanele Nisporeni, Ungheni, Strășeni, și Călărași pot  beneficia de instruiri ce corespund standardelor Uniunii Europene.

În cadrul proiectului investițional școala profesională a fost dotată cu tractoare de ultimă generație și utilajele necesare pentru îngrijirea viilor aflate în gestiunea școlii. Pentru o mai bună însușire a meseriei de viticultor – vinificator elevii școlii și agenții economici din zonă pot studia în clasele renovate și dotate cu echipamente IT dar și utilaje didactice utilizate la altoirea viței de vie.

Beneficiari direcți ai investiției realizate de Guvernul Republicii Moldova cu suportul Băncii Europene de Investiții vor fi nu doar elevii școlii profesionale dar și peste 600 de viticultori și vinificatori din regiune ce vor fi instruiți în cadrul unor cursuri de calificare sau unor sesiuni de consultare care le vor ajuta să însușească tehnologiile moderne de creștere și procesare a strugurilor.

Școală Profesională Nisporeni a venit cu o contribuție proprie în proporție de 50 la sută din valoarea totală investiției de peste 1 milion 500 mii euro. Anterior, profesorii și maiștrii școlii profesionale au implicat elevii în producerea unor vinuri ce s-au făcut remarcate sub denumirea comercială Crescendo. Vinurile Crescendo au fost apreciate la mai multe competiții naționale și internaționale. Urmare a construirii și dotării laboratorului didactic în cadrul Programului ”Filiera Vinului” elevii școlii profesionale vor putea dezvolta aceste realizări pentru că au la dispoziție toate utilajele necesare pentru cultivarea viței de vie și procesarea strugurilor.

În cadrul Programului Guvernului Republicii Moldova și Băncii Europene de Investiții, ”Filiera Vinului” au fost realizate 71 de proiecte investiționale fiind modernizate 55 de vinării din țară unde s-au făcut investiții de peste 104 milioane euro dintre care 50 milioane euro sunt bani proveniți din sursele Băncii Europene de Investiții.  Au fost investite 7 milioane euro pentru reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului, a laboratoarelor universitare și a instituțiilor de învățământ ce pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol. Au fost modernizate 6 instituții și dotate 64 de laboratoare(didactice, de cercetare și testare).

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ”Filiera Vinului” a pus la dispoziția întreprinderilor din sector 75 milioane euro. Activitățile de creditare a agenților economici și finanțare a instituțiilor educaționale din domeniul vitivinicol și implicit cel horticol au fost preluate de Proiectul ”Livada Moldovei” ce are o valoare de 120 milioane euro.