Investiții Europene la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

Urmare a finalizării lucrărilor de reproiectare a „Stațiunii didactico – experimentale în horticultură” de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, ce au presupus revederea conceptului inițial, în vederea optimizării costurilor de construcție, urmează a fi contractate servicii de proiectare a rețelelor inginerești. O proximă etapă este anunțarea tenderului pentru achiziția lucrărilor de construcție și implicit, procurarea bunurilor pentru dotarea laboratoarelor de organoleptică,  de micro – vinificație și a celui de procesare a produselor horticole.

Circa 1 milion 780 mii Euro vor fi investite în reabilitarea și dotarea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Lucrările de dotare și renovare presupun: construcția „Stațiunii didactico – experimentale în horticultură”, dotarea acesteia, a laboratorului organoleptic, a vinotecii dar și laboratorului de procesare a produselor horticole, cu mobilier, echipamente de laborator și utilaje IT.

În prima fază a proiectului, implementat în cadrul ”Livada Moldovei”, a fost plantată o livadă didactică cu o suprafață de 0,5 ha prevăzută cu un gard forestier de protecție. În livadă au fost plantați puieți de vișin, prun și cais.  Au fost plantate și 2 ha de viță de vie de soiuri tehnice. Soiurile plantate sunt foarte variate și reprezintă arealul viticol european. Valoarea investițiilor, inclusiv pentru sistemul de suport viță de vie și defrișarea a 5 ha de teren este de peste 37 mii euro.

Pentru plantarea, îngrijirea livezii și a viței de vie, a fost procurat un tractor de ultimă generație și utilajele necesare pentru întreținerea plantațiilor și recoltarea fructelor și a strugurilor de soiuri tehnice. Valoarea bunurilor a depășit 155 mii Euro.

Beneficiari direcți ai investițiilor sunt peste 300 de studenți și 41 cadre didactice de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău dar și dar și toți specialiștii, fermierii, horticultorii, vinificatorii și tehnicienii din sectorul horticol și vitivinicol, din industria de procesare, tratare termică și păstrare a fructelor și legumelor.

Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 9 instituții educaționale și de cercetare.