Investiții Europene la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

În prima fază a proiectului, implementat în cadrul ”Livada Moldovei”, a fost plantată o livadă didactică cu o suprafață de 0,5 ha prevăzută cu un gard forestier de protecție. În livadă au fost plantați puieți de vișin, prun și cais. Fructele vor fi procesate în laboratoarele didactice ce vor fi construite în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”. Au fost plantate și 2 ha de viță de vie de soiuri tehnice. Soiurile plantate sunt foarte variate și reprezintă arealul viticol european. Valoarea investițiilor, inclusiv pentru sistemul de suport viță de vie și defrișarea a 5 ha de teren este de peste 37 mii euro.

Pentru plantarea, îngrijirea livezii și a viței de vie, în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”, a fost procurat un tractor de ultimă generație și utilajele necesare pentru întreținerea plantațiilor și recoltarea fructelor și a strugurilor de soiuri tehnice. Valoarea bunurilor a depășit 155 mii Euro.

Beneficiari direcți ai investițiilor sunt peste 300 de studenți și 41 cadre didactice de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău dar și dar și toți specialiștii, fermierii, horticultorii, vinificatorii și tehnicienii din sectorul horticol și vitivinicol, din industria de procesare, tratare termică și păstrare a fructelor și legumelor.

Peste 1 milion 800 mii Euro vor mai fi investite în reabilitarea și dotarea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Lucrările de dotare și renovare presupun: construcția „Stațiunii didactico – experimentale în horticultură”, dotarea acesteia, a laboratorului organoleptic dar și a vinotecii cu mobilier și utilaje IT. Laboratoarele didactice de micro – vinificație și cel de procesare a produselor horticole vor fi prevăzute cu utilaje și echipamente de laborator.

Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.