INVITAȚIE EVENIMENT MEDIA

Inaugurare Proiect Investițional, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto, Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole

470 de mii de euro au fost investite în reabilitarea și dotarea laboratorului de mașini și utilaje horticole de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrările de renovare au presupus reabilitarea a 900 m2 de încăperi existente cu înlocuirea geamurilor, montarea ușilor, porților automate, reabilitarea capitală a pardoselilor, sistemului pluvial, a rețelelor inginerești (încălzire, ventilare, rețele electrice și de iluminat, apeduct și canalizare)  și dotarea cu sisteme moderne antifurt și anti incendiu. Laboratorul a fost dotat cu un tractor de ultimă generație dar și cu utilaje agricole și de mentenanță a acestora.  Studenții, masteranzii și mai ales doctoranzii vor putea utiliza echipamentele din dotare nu doar în scopuri didactice dar și de cercetare.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto, or. Chişinău, str. Mircești 56

 

Cine:       Sergiu GHERCIU, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Alberto CARLEI, Directorul oficiului BEI  în Moldova

Veronica PRISĂCARU, Rector UASM

Iurie BRUMAREL, Director executiv UCIMPRSVV

Mihail GADIBADI, Decan, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto, UASM

 

Ce:          Inaugurare Proiect Investițional, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto, Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole

Unde:          Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și  Transport Auto, or. Chişinău, str. Mircești 56

Când:         Joi, 23 iunie, ora 10. 00

Contacte:    Proiectul ”Livada Moldovei”

e – mail:  [email protected] Tel.: 078 81 22 12

Investițiile au fost realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.