La UASM continuă implementarea proiectelor investiționale

Laboratorul horticol de la Facultatea de Horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova a fost dotat cu un frigider performant ce va permite studenților și cadrelor didactice să studieze și să facă cercetări științifice la compartimentul păstrarea fructelor, pomușoarelor și pregătirea materialului săditor horticol.  Frigiderul este dotat cu 4 camere în care pot fi păstrate, în mediul gazos modificat, diverse produse horticole. Studenții, masteranzii și doctoranzii pot realiza lucrări de laborator, de cercetare privind regimul optim de pre răcire, păstrare și conservare în mediul gazos controlat a produselor horticole.

Frigiderul este o copie în miniatură a unui complex frigorific industrial și permite testarea, la scară mică, a diverselor tehnologii de conservare și păstrare utilizate de procesatori.

Anterior, laboratorul horticol și cel de analiza solului de la Facultatea de Horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova au fost dotate cu utilaje și echipamente performante ce vor permite studenților și cercetătorilor să efectueze teste de performanță prevăzute de programul de studii.

Este în plin proces de desfășurare executarea lucrărilor de modernizare a laboratorului de mecanizare a facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova și reconstrucția și dotarea aulei de studiu de la facultatea de Horticultură.

Investițiile menționate mai sus, în valoare de 2 milioane Euro, sunt realizate  în cadrul componentei ”Investiții și Infrastructură” a Proiectului ”Livada Moldovei” finanțat de Banca Europeană de Investiții și implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.