La UASM continuă implementarea proiectelor investiționale

În aceste săptămâni când putem comunica mai mult la distanță încercăm să mișcăm lucrurile înainte pentru a nu periclita implementarea proiectelor investiționale inițiate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”. Cu suportul Asistenței Tehnice pentru Proiectul ”Livada Moldovei” a fost finalizată elaborarea documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de modernizare a laboratorului de mecanizare a facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, precum. A fost finalizată și elaborarea documentației de proiect pentru renovarea aulei de studiu de la facultatea de Horticultură. Conceptele au fost elaborate cu sprijinul a consultanților internaționali angajați de Asistența Tehnică pentru Proiectul ”Livada Moldovei” și a 2 vizite de studiu organizate pentru responsabilii de la UASM.

În cel mai apropiat timp, Unitatea de Implementare a Proiectului ”livada Moldovei” va purcede la selectarea antreprenorilor generali pentru executarea lucrărilor respective, în cadrul componentei ”Investiții și infrastructură” a Proiectului ”Livada Moldovei” finanțat de Banca Europeană de Investiții și implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.