La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost deschis un Centru Informațional Horticol

Peste 300 mii euro au fost investite în reabilitarea și dotarea Centrului Informațional Horticol al Universității Tehnice a Moldovei. Lucrările de renovare au presupus reparația capitală a acoperișului și sistemelor inginerești pe o suprafață de peste 550 metri pătrați. Centrul, cu o capacitate de 162 de locuri, a fost mobilat și dotat cu echipamente IT de ultimă generație care permit organizarea conferințelor video cu instituțiile educaționale partenere dar și cu agenții economici din domeniul horticol, interesați de aplicarea noilor tehnologii.

Studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Horticultură a Universității Tehnice a Moldovei pot utiliza și un laborator de analiza a solului dar și unul horticol ce le vor permite să efectueze teste de performanță prevăzute de programul de studii dar să și presteze servicii de analiză și consultanță pentru agenții economici.

Investițiile au fost realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” implementat de Guvernul  Republicii Moldova cu suportul UE. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiții.

Beneficiari direcți ai investițiilor sunt peste 300 de studenți și cadre didactice de la UTM. Reparația și dotarea Centrului Informațional Horticol va cataliza și activitatea de cercetare din această universitate.

Sectorul horticol ocupă un loc deosebit de important în economia ţării. Acest domeniu asigură circa 14 la sută din veniturile provenite din export, devansând celelalte sectoare. Instituţiile de învăţământ şi de cercetare în domeniul horticol sunt modernizate în vederea ajustării la standardele internaţionale de calitate. Prin investiţii este sporită și competitivitatea produselor moldoveneşti pe pieţele europene.

La Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul programului ”Filiera Vinului” și proiectului ”Livada Moldovei” au fost investite pentru modernizări și dotări peste 5,8 milioane Euro.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova, investește 12 milioane Euro pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare.