Laboratoare renovate în cadrul proiectului ”Livada Moldovei”

În anul de studii 2019-2020 studenții UTM vor avea parte de mai multe schimbări atât cantitativ, cât și calitativ.

Noul an de studii 2019-2020 startează inclusiv și cu Transformări Integrale (atât mobilier cât și inventar, dar și dispozitive și echipamente necesare) spațiilor de studii (laboratoare), care sunt amplasate în cadrul Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) despre acest lucru a anunțat prorectorul UTM, Dinu Țurcanu.

În noul an vor fi renovate, 4 laboratoare, renovate integral în cadrul Proiectului „Renovarea și dotarea laboratoarelor de instruiri pentru desfășurarea cursurilor practice cu profil horticol în cadrul programului de restructurare a sectorului horticol „Livada Moldovei”, Directorul proiectului – Vladislav Resitca, decan FTA:
#Laborator utilizat în procesul de instruire cât și în procesul de cercetare: 5-209.
#Laboratorul 5-213, „Chimia Alimentară”, utilizat pentru procesul de instruire.
#Laboratorul 5-219, „Tehnologia Conservării Produselor Alimentare”, utilizat pentru procesul de instruire.
#Laboratorul 5-407, „Tehnologia Deshidratării şi Refrigerării Produselor Alimentare, utilizat pentru procesul de instruire”.

De asemenea, prorectorul a amintit că se finalizează lucrările de reparație a coridoarele blocului de studii în care e amplasată Facultatea Tehnologia Alimentelor – se conturează deja spaţii moderne, prietenoase şi confortabile.

Amintim că, Universitatea Tehnică a Moldovei beneficiază de proiecte investiționale din domeniul horticol. Banii sunt oferiți de Banca Europeană de Investiții pentru procurarea de utilaje și tehnică horticolă, precum și pentru renovarea și dotarea cu echipament de ultimă generație, a laboratoarelor, inclusiv, aule de instruire practică a studenților. Scopul este de a apropia UTM la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții.

Prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei” pot fi accesate și credite pentru tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină, modernizarea proceselor de procesare, dar şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru fructele moldoveneşti.