Livada Moldovei vine cu buna posibilitate de a investi în infrastructura instituțiilor publice

Educația, cel mai sigur pilon al oricărei societăți, obiectivul principal al căreia este dezvoltarea capitalului uman şi creșterea competitivității acestuia, prin conectarea instruirii profesionale cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă și flexibilă.

Domeniul învățământului şi formării profesionale trebuie să fie bazat pe cererea pieței muncii şi să asigurare cadre calitate conform așteptărilor pieței muncii. Problema competitivității resurselor umane rămâne a fi un domeniu prioritar de intervenție pe termen lung.

Educația şi instruirea profesională, care vin în sprijinul creșterii economice şi dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, dar și creșterea adaptabilității forței de muncă şi a întreprinderilor reprezintă axe principale pentru orice societate.

Proiectul Livada Moldovei vine cu buna posibilitate de a investi în infrastructura instituțiilor publice, care oferă instruire inițială profesională pentru sectorul horticol și totul pentru a contribui la dezvoltarea sectorului horticol într-o manieră concentrată și eficientă . Inițiativa data sprijină instituțiile de învățământ în programele lor de formare, printr-o  gamă largă de acțiuni.