Livrare echipamente de laborator

Facultatea de Horticultură de la Universitatea Agrară de Stat  și Facultatea Tehnologia Alimentelor de la Universitatea Tehnică a Moldovei sunt dotate cu echipamente de laborator în cadrul unui amplu proiect investițional realizat de Guvernul Republicii Moldova, cu suportul Băncii Europene de Investiții în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”.

Proiectul presupune renovarea și dotarea cu echipamente didactice și de laborator a mai multor catedre de la aceste instituții educaționale în vederea îmbunătățirii calității procesului didactic.

Pentru reabilitarea și dotarea acestor universități sunt valorificate peste 4 milioane de Euro.