Banca Europeană de Investiții (BEI)

BEI este Banca Uniunii Europene. Acţionarii săi sunt 27 de state membre ale Uniunii, care și-au subscris în comun capitalul. Consiliul de administraţie al BEI este format din miniştrii de finanţe ai statelor membre. Rolul BEI este de a oferi finanţare pe termen lung în sprijinul proiectelor de investiţii. În afara UE, BEI este activă în peste 150 de ţări (ţările de pre-aderare din Europa de Sud-Est, ţările mediteraneene partenere, Africa, Caraibe şi Pacific, Asia şi America Latină, Asia Centrală, Rusia şi alţi vecini la Est), și are drept scop punerea în aplicare a pilonului financiar de cooperare externă al UE şi a politicilor de dezvoltare (dezvoltarea sectorului privat, dezvoltarea infrastructurii, securitatea aprovizionării cu energie şi durabilitatea mediului). Până în prezent, începănd cu 2007, BEI a semnat cu Guvernul RM 8 contracte de finanțare prin care a oferit 255,000,000 Euro pentru dezvoltarea infrastructurii Republicii Moldova în diverse domenii.

Mininisterul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM)

MADRM este Promotorul Proiectului ”Livada moldovei”. MADRM, în rolul său de autoritate guvernamentală, poartă întreagă responsabilitate pentru implementarea și controlul Programului.

Mininisterul Finanțelor (MF)

MF este responsabil pentru monitorizarea Proiectului. Rolul MF cu privire la realizarea Proiectului este de a lua decizii cu privire la selectarea şi autorizarea entităţilor intermediare; de a prezenta cererea de debursare către BEI a anumitor tranşe din suma împrumutului, la cererea UIP; de a transfera sursele financiare în contul IFP-urilor, care vor fi disponibile în conturile desemnate Programului; de a informa DLC privind costurile MF pentru fondurile primite de la BEI şi ratele de referinţă a dobânzilor pentru operaţiunile de creditare; de a examina rapoartele organelor de control privind activităţile financiare şi operaţiunile UCIMPRSVV.

Directoratul Liniei de Credit (DLC)

DLC pe lângă Ministerul Finanţelor este o subdiviziune specială sub auspiciile MF, responsabilă de re-creditarea şi administrarea resurselor liniilor de credit finanţate din împrumuturile externe pentru dezvoltarea sectorului privat, în conformitate cu rezoluţia Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 29, din 25 octombrie, 1995. În cadrul Programului, DLC este responsabil pentru oferirea de consultanţă generală Instituțiilor Financiare Participante (IFP) cu privire la toate aspectele legate de implementarea Componentei Liniei de credit; evaluarea, aprobarea şi monitorizarea IFP intermediare acceptabile pentru BEI; monitorizarea respectării de către IFP a termenilor şi condiţiilor Acordurilor de Sub-finanţare şi a Manualului Operațional al Proiectului; aprobarea finală a proiectelor investiționale, verificarea eligibilităţii Sub-împrumuturilor finale; menţinerea registrelor şi dărilor de seamă adecvate pentru a asigura evidența corespunzătoare a tuturor tranzacţiilor legate de administrarea liniei de credit și alte însărcinări corespunzătoare în cadrul componentelor Proiectului.

Comisia Europeană (CE)

CE este reprezentată în Republica Moldova prin delegaţia sa, mandatul căruia presupune următoarele: promovarea relaţiilor politice şi menţinerea pe larg a relaţiilor de colaborare cu instituţiile guvernamentale, consolidarea prezenţei UE şi familiarizarea cu instituţiile şi programele sale, monitorizarea implementării Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre UE şi Moldova, familiarizarea publicului cu procesul de dezvoltare a UE, informarea şi susţinerea strategiilor individuale ale UE, participarea la implementarea programelor de asistenţă externă ale Uniunii Europene, care se axeaza pe susţinerea dezvoltării democratice şi a bunei guvernări, acordând suport pentru realizarea reformei regulatorii şi formarea capacităţii administrative, precum şi întru reducerea sărăciei şi creşterii economice.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

PNUD este partenerul Moldovei în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare aŢării prin acordarea unei expertize de talie mondială şi serviciilor de implementare a proiectelor. Una din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea autorităţilor guvernamentale şi factorilor de decizie într-un dialog continuu menit să atingă dezvoltarea durabilă a ţării.

Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA)

SIDA este în Moldova din 1996 cu obiectivul de a acorda suportul necesar pentru accesiunea în Europa şi implementarea Planului de Acţiune a Politicii de Vecinatate ca modalitate de a promova creşterea economică şi reducerea sărăciei.