Parteneriatul estic pentru creșterea economică

Investițiile realizate în cadrul programului ”Filiera Vinului” și proiectului ”Livada Moldovei” au fost înalt apreciate în cadrul forumului pentru vinificație organizat în cadrul inițiativei ”Primarii pentru Creșterea Economică”. Astfel, reprezentanții APL din Georgia, Armenia, Ucraina, Azerbaidjan și Belarus s-au arătat interesați de contribuția investițiilor realizate cu suportul Băncii Europene de Investiții asupra dezvoltării economice locale și creșterii nivelului de trai a populației, asigurat prin crearea noilor locuri de muncă și deschiderea unor afaceri noi în domeniul vitivinicol și implicit în cel al turismului rural.