Proiectul de Asistență Tehnică pentru ”Livada Moldovei” – finalizat cu succes

Proiectul de Asistență Tehnică a fost finanțat de Uniunea Europeană, în perioada 2018 – 2022, pentru a cataliza implementarea Proiectului ”Livada Moldovei” și pentru a sprijini dezvoltarea sectorului horticol din Republica Moldova.

În această perioadă, cu suportul a 10 companii de consultanță finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul  Asistenței Tehnice, au fost elaborate și finanțate 199 de proiecte investiționale. Alocările pentru acestea au depășit 31 milioane Euro. O contribuție deosebită a fost remarcată și în procesul instruirii băncilor comerciale partenere ale proiectului ”Livada Moldovei”. Numărul acestora a crescut de la 4 la 9. Acest fapt a contribuit la asimilarea mai facilă a resurselor financiare puse la dispoziția horticultorilor.

Peste 17.000 de fermieri au beneficiat de seminare informative, conferințe, vizite de studiu etc. în cadrul cărora au fost informați despre oportunitățile financiare oferite în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei. Horticultorii au fost familiarizați cu: noi tehnologii agricole, oportunități de conectare la surse regenerabile de energie,  metodologii de marketing și promovare a produselor horticole cu valoare adăugată. Partenerii de bază în realizarea acestor activități au fost asociațiile de specialitate din sectorul horticol, cum ar fi : ”Moldova Fruct”, ”Uniunea Producătorilor de Nuci din Moldova”, ”Asociația Cultivatorilor de Lavanda” și MOVCA.

 Întru susținerea investițiilor de circa 12 milioane de Euro, orientate pentru reabilitarea și dotarea a 10 instituții educaționale și de cercetare din Republica Moldova, Asistența Tehnică a organizat 11 vizite de studiu în țările UE. În cadrul acestor vizite au fost identificate modelele de succes reaplicabile în Republica Moldova. Cu suportul a 25 de consultanți locali și internaționali au fost elaborate conceptele investiționale și de dotare pentru  instituțiile educaționale și de cercetare.  7 angajați ai acestor instituții au beneficiat de stagii la instituții similare din UE unde au acumulat experiența necesară pentru utilizarea optimă a investițiilor realizate cu suportul Băncii Europene de Investiții.

Asistența Tehnică a Uniunii Europene a sprijinit dezvoltarea unor documente strategice cum ar fi: „ Strategia Wine of Moldova 2030”, ”Strategia Naționale de Irigare” a ”Strategiei de mediu a Moldovei” pentru 2014-2023, în contextul aplicării tehnologiilor organice în horticultură. Au mai fost elaborate, la cererea autorităților moldovenești, o serie de acte normative ce țin de îmbunătățirea calității predării disciplinelor horticole în instituțiile medii de specialitate și universitare.

Cu suportul UE și a BEI asistența tehnică a desfășurat și o amplă campanie de comunicare și vizibilitate ce a avut drept scop informarea publicului larg despre investițiile Europene realizate în Republica Moldova.