Proiectul ”Livada Moldovei” sprijină dezvoltarea apiculturii  

Beneficiarul Proiectului „Livada Moldovei”, C. Î. ”Sandic Honey Group” a finalizat lucrările de construcție a unui complex apicol de colectare, procesare, ambalare și depozitare a mierii de albine, cu o capacitate de circa 5000 tone de producție finită. Cooperativa a contractat un credit de peste 13 milioane lei. În cadrul Proiectului  sunt acordate facilități fiscale, aplicarea cotei TVA ”Zero” și facilități la import prin scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale, accize și TVA la importul utilajelor sau serviciilor.

În ultimii doi ani, datorită proiectului Livada Moldovei, susținut de Uniunea Europeană prin intermediul Băncii Europene de Investiții, afacerile apicole au beneficiat de împrumuturi în valoare de 1,2 milioane de euro.

Uniunea Europeană este principalul partener comercial al apicultorilor din Republica Moldova. Mai mult de 90 % din mierea produsă în țară ajunge pe piața comunitară.

Prin intermediul liniei de creditare ”Livada Moldovei”, apicultorii din Moldova pot majora numărul de stupi, dezvolta unitățile de procesare și ambalare, explora noi direcții de vânzare.

În anul 2018, în Republica Moldova existau aproximativ 165 de mii de familii de albine, care polenizau circa 350 de mii de hectare de terenuri agricole (dintre care 40% erau terenuri horticole). Acest lucru a permis o creștere a recoltei cu 20-30%, tradusă într-o valoare anuală a apiculturii de peste 35 de milioane de euro. În prezent, în Moldova sunt înregistrați peste 7.800 de apicultori. În 2020, au fost produse aproximativ 3.500 de tone de miere, dintre care 3.300 de tone au fost exportate.

Cooperativa de Întreprinzători a beneficiat și de un grant oferit de Banca Mondială prin intermediul Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P).

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. Proiectul este implementat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.