Școala Profesională Bubuieci, cu suportul Proiectului ”Livada Moldovei”, elaborează un proiect investițional pentru edificarea unui laborator de floristică.

Urmare a unei vizite de studiu în Olanda, realizată cu suportul Asistenței Tehnice pentru proiectul ”Livada Moldovei”, angajații școlii profesionale și membrii echipei de implementare a proiectului au vizitat colegii, centre de excelență în horticultură,  centrul de cercetări în horticultură din orașul Bleiswijk , companii specializate în creșterea florilor și cel mai mare centru de licitații a florilor din Olanda .

Experiența în domeniul floristic olandeză este una impresionantă și motivantă  pentru a realiza o sinergie dintre componenta educațională a domeniului și cea comercială. Astfel, colaborarea fructuoasă a colegiului din Zone cu agenții economici, care angajează absolvenții acestei instituții, condiționează metamorfoze extraordinare în  planul de învățământ care conduce la dobândirea de către elevi a competențelor necesare în procesul de producere și comercializare a florilor.

Componenta de cercetare, centrul de cercetări horticole din Bleiswijk, este și ea una impresionantă. O bună colaborare dintre instituțiile de cercetare, de învățământ, ministere și agenți economici produce fenomenalul de succes în domeniul floristic al Olandei care se poziționează pe primele poziții în topul mondial al producătorilor  de flori.

Urmare a vizitei, în cadrul primei ședințe a grupului de lucru de la SP Bubuieci s-a identificat un posibil amplasament al laboratorului de floristică. Edificiul urmează să fie expertizat tehnic. Va fi elaborat și un buget estimativ a investițiilor necesare. Școala Profesională Bubuieci urmează să identifice parteneri în sectorul privat dar și să dezvolte parteneriatele didactice cu instituțiile educaționale din Olanda.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” sunt deja în proces de implementare proiecte investiționale, în domeniul educației horticole, în valoare de 4 milioane de euro.