Se menține diminuarea cu 8,5 p.p a ratelor de recreditare a liniilor de credit investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltarea sectorului real

Ministerul Finanțelor informează despre decizia de menținere a ratei de recreditare diminuată cu 8,5 puncte procentuale în cadrul liniilor de credit ale Proiectelor Investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat, alocate pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor sectorului real, preponderent în sectorul agricol.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de supraveghere al I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE), care administrează aceste fonduri prin intermediul instituțiilor financiare participante (IFP) – bănci și organizații de creditare nebancară, cu care Ministerul Finanțelor are semnate contracte de recreditare.

Facilitatea dată va fi extinsă începând cu 25 februarie 2023, pentru beneficiarii sub-împrumuturilor recreditate prin IFP din fondurile liniilor de credit gestionate de OGPAE.

Mai multe detalii privind condițiile liniilor de credit, inclusiv ratele de recreditare pentru IFP,  beneficiarii pot găsi la IFP partenere, precum și pe pagina web a OGPAE, accesând următorul link: https://ogpae.gov.md/linii-de-credit-2/