Va fi elaborat un proiect de modernizare și dotare  a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

În cadrul unei vizite de evaluarea a oportunităților investiționale la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul, Ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju a reiterat necesitatea investițiilor capitale ce au drept scop îmbunătățirea calității pregătirii elevilor în această instituție educațională.

De comun acord cu managementul instituției educaționale și consultanții Proiectului ”Livada Moldovei” s-a decis elaborarea unui concept ce presupune edificarea unei clădiri noi în care să fie amenajate laboratoarele de horticultură și o cantină.

Proiectul investițional va presupune dotarea cu echipamente de ultimă generație a laboratoarelor, aulelor de instruire practică a elevilor în vederea ralierii centrului de excelență la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Vor fi procurate utilaje și tehnică horticolă pentru a acoperi întreaga arie curriculară de predare a disciplinelor adiacente. Este preconizată și construirea unor spații de conservare la rece și procesare a fructelor și pomușoarelor.

Anterior, pentru amenajarea laboratorului horticol era propusă reabilitarea clădirii vechii cantine a CEHTA. În cadrul vizitei de astăzi, s-a constatat nerentabilitatea renovării clădirii vechi, din motive de uzură avansată, în favoarea construirii unui spațiu nou ce să înglobeze și o cantină pentru elevii Centrului de Excelență.

În următorii trei ani, beneficiari direcți ai investițiilor ar putea fi peste 600 de elevi de la CEHTA. Dotarea laboratoarelor și modernizarea CEHTA va cataliza și activitatea de instruire anuală a peste 1000 de horticultori din Republica Moldova specializați în cultivarea fructelor, pomușoarelor, nucilor, legumelor, plantelor medicinale etc.

După elaborare, proiectul investițional urmează a fi examinat și aprobat de grupul de lucru de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.