Vizită de prefinananțare la IȘPHTA

În cadrul vizitei de pre finanțare la Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare(IȘPHTA) au fost identificate necesitățile investiționale pentru reabilitarea acestei instituții, în vederea creării unei pepiniere unde va fi produs materialul săditor horticol certificat . Pepiniera poate fi amplasată pe o suprafață agricolă de circa 20 de hectare disponibilă în imediata apropiere a instituției. Se impune reabilitarea unei sere pentru conservarea clonelor, construcția unui frigider pentru păstrarea în condiții optime a materialului săditor și reabilitarea și dotarea a 5 laboratoare.

Angajații Institutului Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare urmează să depună un proiect investițional, racordat la necesitățile identificate în vederea finanțării în cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova ”Livada Moldovei”, implementat cu suportul Băncii Europene de Investiții.