VOR fi finanțate 7 noi proiecte pentru CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN AGRICULTURĂ

Investiții de 6 milioane de euro vor fi realizate cu suportul Băncii Europene de Investiții, banca Uniunii Europene, pentru implementarea a 7 inițiative care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale și promovarea cercetării avansate în agricultură.

Urmare a extinderii componentei „Investiții în infrastructură” în cadrul proiectului „Livada Moldovei”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va accelera inovația și eficiența în domeniu.
Cele 7 proiecte sunt esențiale pentru creșterea eficienței sectorului și vor fi implementate în următoarele instituții:

  1. Centrul Național de Cercetări și Producere a Semințelor: „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii agricole pentru creșterea durabilității și eficienții producerii de semințe la culturile de câmp”;
  2. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare: „Dezvoltarea infrastructurii tehnico-materiale pentru modernizarea pepinieritului pomicol în RM bazată pe material săditor devirusat”;
  3. Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară: „Dezvoltarea bazei științifico-inovaționale pentru sectorul zootehnic și serviciul veterinar prin crearea unui laborator poli funcțional”;
  4. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor: „Ameliorarea infrastructurii procesului educațional și cercetare al IGFPP”;
  5. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni: „Crearea Centrului de pregătire și consultanță în domeniul zooveterinar”;
  6. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca: „Modernizarea și dotarea infrastructurii Centrului didactico-metodic în Mecanica agricolă”;
  7. Universitatea Tehnică a Moldovei: „Îmbunătățirea infrastructurii procesului educațional și de cercetare pe profil agricol și medicină veterinară”.

În cadrul proiectului ”Livada Moldovei” sunt în derulare alte 9 proiecte investiționale, la nouă instituții educaționale și de cercetare, în valoare de 12 milioane euro. Urmare a aprobării celor 7 proiecte,  suma totală a investițiilor în infrastructura educațională și de cercetare va constitui 18 milioane euro.

În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea agriculturii 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiții. Proiectul este implementat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.