Investiții de 4 milioane Euro pentru dotarea și renovarea UTM și UASM

 
   În cadrul ședinței Grupului de lucru privindevaluarea proiectelor investiționale din domeniul horticol, organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au fost aprobate proiectele investiționale prezentate de către Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 
 Proiectele presupun investiții de circa 4 milioane de Euro pentru renovarea și dotarea catedrelor afiliate horticulturii. Vor fi renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație 15 laboratoare și aule de instruire practică a studenților în vederea ralierii instituțiilor educaționale la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Vor fi procurate utilaje și tehnică horticolă pentru a acoperi întreaga arie curriculară de predare a disciplinelor adiacente. Este preconizată și construirea unor spații de conservare la rece și procesare a fructelor și pomușoarelor.
 
 Beneficiari direcți ai investițiilor vor fi peste 2200 de studenți de la cele 2 universități. Dotarea laboratoarelor va cataliza și activitatea de cercetare din aceste instituții universitare.
 
  Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții. În cadrul acestuia sunt disponibile pentru investiții în reabilitarea și dotarea instituțiilor educaționale cu profil horticol alte 8 milioane de Euro.
 
 În cadrul ședinței Grupului de lucru, Secretarul de Stat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Luca a reiterat importanța modernizării instituțiilor educaționale cu profil agricol și a specificat: ” Sectorul horticol ocupă un loc deosebit de important în economia ţării. Acest domeniu asigură circa 14 la sută din veniturile provenite din export, devansând celelalte sectoare. Instituţiile de învăţământ şi de cercetare în domeniul horticol vor fi modernizate în vederea ajustării la standardele internaţionale de calitate, deci prin aceste investiţii vom creşte competitivitatea produselor moldoveneşti pe pieţele europene. Avem peste 300 de agenţi economici care activează în domeniul horticol şi peste 52 mii de gospodării ţărăneşti. Aceste întreprinderi au nevoie de cadre calificate care să poată crește, procesa, ambala produse competitive”.
 
 Prin intermediul Proiectului ”Livada Moldovei” pot fi accesate și credite pentru tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină, modernizarea proceselor de procesare dar şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru fructele moldoveneşti.
 
 În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii. Proiectul va fi implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului până în anul 2021.
 
 Pentru mai multe informații contactați:Iurie Vîrlan, 078 81 22 12