Investiții de 2 milioane Euro pentru dotarea și renovarea UASM

 
   În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei”, gestionat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, catedra de Horticultură de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova va fi renovată și dotată cu echipamente didactice de ultimă generație.
 
 Proiectul presupune investiții de circa 2 milioane de Euro pentru renovarea și dotarea catedrelor afiliate horticulturii. Vor fi renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație 8 laboratoare și aule de instruire practică a studenților în vederea ralierii instituțiilor educaționale la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Vor fi procurate utilaje și tehnică horticolă pentru a acoperi întreaga arie curriculară de predare a disciplinelor adiacente. Este preconizată și construirea unor spații de conservare la rece și procesare a fructelor și pomușoarelor.
 
 Beneficiari direcți ai investițiilor vor fi peste 1100 de studenți de la UASM. Dotarea laboratoarelor va cataliza și activitatea de cercetare din această instituție universitară.
 
  Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții. În cadrul acestuia sunt disponibile pentru investiții în reabilitarea și dotarea instituțiilor educaționale cu profil horticol alte 8 milioane de Euro.
 
 Prin intermediul Proiectului ”Livada Moldovei” pot fi accesate și credite pentru tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină, modernizarea proceselor de procesare dar şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru fructele moldoveneşti.
 
 În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” Guvernul Republicii Moldova investește  în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii. Proiectul este implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului până în anul 2021.